Готвенето и подгряването на вода с природен газ през месец септември е излязло два пъти по-евтино за битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“, отколкото ако бяха използвали електроенергия. Домакинствата в жилища от 70 до 90 квадрата са платили средно по 18 лева за синьо гориво. Септемврийската им сметка щеше да се увеличи до 35 лева, ако подгряваха вода и готвеха на ток. Семействата в имоти от 90 до 120 квадрата са спестили средно по 18 лева, като са избрали природен газ.

Средната сметка за синьо гориво на битовия сектор през септември е 20 лева, двойно по-ниска от тази за електроенергия. За целия летен сезон, от май до септември, клиентите на компанията са платили средно по 107 лева за топла вода и готвене с природен газ. Ако бяха използвали електроенергия, месечните им сметки за периода от пет месеца, щяха да достигнат средно до 218 лева.

Газификацията е още по-достъпна с програмата „DESIREE Gas“, която стимулира битовата газификация. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 30 % от разходите за газификация на жилището, като кандидатите получават и допълнително финансиране в размер на 100% от цената за присъединяване.