Усещането за топло и студено е индивидуално за всеки човек. На едни през зимата им е много студено, на други – не толкова; на работа или вкъщи един предпочитат температури от 17-18 градуса, други – около 25-27. Всяко отклонение от нормата обаче се отразява не само на здравето, но и на сметката за енергия. Вижте какви са препоръките на специалистите за поддържане на оптимална температура и как се отразява всяка разлика върху здравето и джоба Ви.

Идеалната температура в офиса

Постигането на удовлетворяваща за всички температура в офисното пространство е една от най-пословично трудните задачи. Осигуряването на адекватна температура на работното място намира своето отражение не само върху производителността на служителите, но и върху разходите на компанията за енергия. Редица изследвания са установили, че най-подходящата за офис температура е в границите на 21-23 градуса. Отклонение само с 1 градус нагоре води до 10% повече разходи за отопление, а намаляването й дори с 1 градус обикновено се отразява на здравословното състояние на служителите. Любопитен факт е и това, че твърде високата разлика между вътрешната и външната температура намалява значително производителността, така разходът за отопление на една компания се отразява не само върху сметката за енергия.

Колко топло трябва да е в училище и в детската градина?

Осигуряването на подходяща температура в училищата и детските градина е от съществено значение не само за комфорта на децата, но и за тяхното държание и концентрираност. В следствие на експеримент с 6 училищни класа в Америка е установена пряка връзка между топлината в класната стая и постиганите от учениците резултати. Оказва се, че температурата, при която учениците постигат най-добри резултати е около 22 градуса.

%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd

Идеалната температура вкъщи

При отоплението на дома през зимата често се наблюдават двете крайности – поддържане на много ниска (16-17 градуса) или много висока температура (25-30 градуса). Оптималните стойности са между 18-21 градуса, като е добре в помещенията, в които се спи, температурата да е една идея по-ниска. Драстичното намаляване или увеличаване на градусите Ви прави много по-податливи на настинки и всякакви сезонни вируси, като най-застрашени са хората, които предпочитат да поддържат августовско време вкъщи и през зимата.

Всеки градус отгоре се отразява на сметката за енергия. Влияние оказват също и наличието на изолация и консумацията – колкото повече са хората в дома, толкова по-висока е тя. Нека вземем за пример семейство Георгиеви, домакинство от 3-ма души, които обитават апартамент от 70 кв.м. в София, в сграда с изолация. Ако поддържат температура от 21 градуса и използват електричество годишните разходи ще бъдат в размер на 1800 лева, при замяната му с природен газ разходът ще падне до 700 лева. Увеличаването на температурата в дома на семейство Георгиеви само 1 градус води до повишаване на разходите с 10%.

%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b7%d0%b8

 

Каква е вашата предпочитана температура през зимата?