Reduce your energy expenses with natural gasИзбирайки природния газ за задоволяване на енергийните Ви нужди за отопление, готвене и топла вода освен комфорт, ще можете да спестявате до 40% от досегашните Ви битови разходи в сравнение с електроенергията и нафтата. Следният пример ще Ви покаже нагледно колко пари можете да спестите ако използвате природен газ.

 

Въпрос: Каква сума може да спести домакинство в София, състоящо се от четирима души, живеещи в 80 кв. м. апартамент в 8-етажна сграда, с изолация ако използват природен газ за една година?

Отговор: На базата на актуалните към 1 април 2013г. цени на горивата и осреднени стойности за топлинен комфорт* за отопление това домакинство ще има нужда от:

10 542 кВт.ч. електроенергия на стойност 1 813 лв.

Същото количество енергия, приравнено към природния газ е

                                      1 205 куб.м на стойност 1 209 лв.

____________________________________________________________

               За една година това домакинство би спестило 604 лв.**

Разбира се, горните цифри са приблизителни, определянето на точната сума за битови разходи винаги трябва да включва конкретните характеристики на разглежданото жилище и индивидуалните навици при потреблението на енергия. Въпреки това горният пример би послужил за чудесен ориентир за това колко икономичен наистина е природният газ. Освен това в България природният газ поддържа относително ниска цена спрямо други енергоизточници, което можете да видите и от графиката по-долу с актуалните към 1 април 2013 г. цени на горивата:

Цени на някои от най-разпространените енергоизточници към 1 април 2013. лева/ кВтч

Цени на някои от най-разпространените енергоизточници към 1 април 2013. лева/ кВтч

Друго ценно качество на природния газ е, че уредите достигат мигновено до желаната температура. При електрическите уреди за времето от включването до достигането на желаната температура се изразходва енергия, която реално не използвате, но е включена в месечната ви консумация.

Природният газ е възможност да спестявате в дългосрочен план от ежемесечните енергийни разходи. По този начин си осигурявате допълнителна сигурност, а защо не и реализиране на някоя Ваша мечта?

Natural gas saves you money

* Под „топлинен комфорт” се имат предвид характеристики като поддържането на оптимална температура в помещенията (около 18-20 градуса), време за къпане и др.

** В посочените изчисления е включено използването на седмичен програматор, с който можете да поддържате идеалния за вас топлинен комфорт и да намалите разходите за природен газ във вашия дом.