Във вторник, 3 декември 2019 година от 17.30 часа, ви очакваме в зала „Изкуство“ на Регионалната библиотека в Русе, за да ви представим възможностите за финансиране с европейски пари на домашната ви газификация.

Русе и още 5 инициативни градове започнаха изпълнението на проекта „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 16 666 266 евро, като финансирането от Европейската комисия е 60%. Останалата част е съфинансирана от бенефициентите.

Общо 1388 домакинства в Русе, подбрани от общината по определени критерии, ще получат екологични отоплителни уреди, с които ще намалят съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух. Очаква се след 6 години, когато проектът Life приключи, замърсяването с тези частици да е със 160 тона по-малко – всяка година.

И още – как 80 домакинства от дунавската ни столица ще бъдат включени пилотно към алтернативни форми на отопление, между които и към модерните системи за газоснабдяване, ще научите на информационната среща във вторник.

Кандидатите за участие в програма Life ще бъдат консултирани на място във вторник от смесен екип на Община Русе и на „Овергаз Мрежи“.