В предходния материал ви разказахме за това кои компоненти от цената на природния газ увеличава КЕВР и как това ще се отрази на крайната цена на енергията за битови потребители.

Продължаваме темата с цел да внесем възможно най-много яснота чрез отговори на някои важни допълнителни въпроси.

Цената за клиентите на Овергаз се променя с 14%. Как ще се отрази това на сметката ми?

Според изчисленията на експерти при приемане на предложението за актуализация на цената на газа от 1 април, разходите на битовите потребители на природен газ ще се увеличат със средно 6-9 лева на месец.

С близо 270 млн.куб.м. природен газ през 2016 г. клиентите на Овергаз са заменили неефективната енергия от нафта, мазут и електроенергия. Благодарение на синьото гориво те са спестили 235 млн. лева. за миналата година. Огромната разлика в цените и ефективността между синьото гориво и тези енергоизточници ще продължи и занапред, независимо от очакваната промяна в цената.

Но медиите казват, че увеличението ще е близо 30%?!

 

Близо 30% е увеличението за един от компонентите, участващи в крайното формиране на цената на газа. Вижте предния ни материал. Това увеличение ще засегне в реален размер едва около 200 индустриални потребители – от близо 90 000 в цялата страна – колкото са клиенти които се снабдяват с природен газ директно от обществения доставчик.

 

Защо се прави изведнъж такова голямо увеличение?

Предложеното увеличение не е функция от движението на пазара, а държавна политика. През декември 2016 г., КЕВР отхвърли предложението на „Булгаргаз“ ЕАД за близо 14% обосновано увеличение на природния газ и вместо него прие минимален ръст в цената, така че да няма по-високи сметки през пика на отоплителния сезон. Без много медиен шум и с изкуствено задържана ниска цена преминаха спокойно студените зимни месеци в началото на 2017 г., както и изборите. Резултатът от тази държавна намеса обаче се отрази пряко на самия обществен доставчик, който реализира десетки милион загуби още през първото тримесечие на 2017 г. Зимата свърши, дойде и началото на второто тримесечие и с него увеличението в цената за доставка на природния газ неизбежно трябваше да включи и предвиденото за предходното тримесечие.

 

В следствие на тези действия на държавата, сега индустрията ще бъде задължена да плати сметките на топлофикациите. Докато има налице 100% държавно участие в доставката на природен газ за България и само един източник няма как да съществува и либерализиран газов пазар, в който основни фактори при ценообразуването трябва да са търсенето и предлагането.