„Природният газ в България е по-скъп, отколкото в други европейски държави“ – мит, който чуваме постоянно и днес ще развенчаем за пореден път. Трайно ниската цена на природния газ в сравнение с други европейски държави се потвърждава за пореден път от данните на Евростат, статистическата служба към Европейската комисия, за 2016 г.

Според информацията на агенцията през първата половина на 2016 г. България е в топ 3 на държавите с най-ниска цена на природния газ за домакинствата със средна цена от 0,072 лева/ kWh. Най-ниска е цената на синьото гориво в Естония и Унгария – тренд, който се запазва от последното шестмесечие на 2015 г. Вероятната причина за по-ниската цена на газа за естонските домакинства, след дълги години на покачване, е новият модел на образуване на цената на енергията, въведен през 2010 г. Той обаче предопределя по-високата цена на енергията в края на годината, както ще видим при следващия период.

За разглеждания период новото унгарско правителство изпълнява обещанията си за намаляване на цената на енергията от природен газ, а дали тази тенденция продължава и през втората половина четете надолу. Научете повече за газификацията в Унгария.

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5

По данни на Eurostat цените на газа за европейските домакинства за втората половина на 2016 г. са със значителни разлики в някои държави, в сравнение с първото шестмесечие на същата година. Цената на природния газ в България е най-ниска за държавите от Европейския съюз, които не се възползват от достатъчно висок процент собствен добив на природен газ. Към края на 2016 г. цената на газа в Естония и Унгария е малко по-висока, отколкото по време на първата разглеждана половина.

Намаление на цената на синьото гориво за домакинствата има в Хърватска и Великобритания – от 0,084 лева/ kWh до 0,072 лева/ kWh съответно за хърватските домакинства и от 0,108 лева/ kWh до 0,098 лева/ kWh за битовите потребители на Острова. Най-голямо увеличение на цената на синьото гориво през втората половина на 2016 г. има за домакинствата в Италия, Испания – съответно с 12,8% и внушителните 21,43% за испанските домакинства.

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5

В България цената на енергията от природен газ за домакинствата, актуална през юни 2017 г., е 0,087 лева/ kWh – близо 2.5 пъти по-ниска цена в сравнение с електроенергията за битови потребители.

Разберете как можете да използвате ефективната и икономична енергия от природен газ и във Вашия дом! Заявете мобилен консултант на Овергаз, който ще организира целия процес по газификация на дома.