Можем ли да използваме природен газ ако няма достъп до газоразпределителната мрежа?

От публикациите ни до момента сте разбрали, че за да се използва природен газ у дома или за бизнеса е необходимо в близост до съответния обект да има изградена газоразпределителна мрежа. Изградената към момента газоразпределителна мрежа обаче осигурява достъп до доказано икономичната енергия от природен газ на едва 15% от домакинствата в страната. Доскоро ограниченият достъп на домакинствата и бизнеса до газоразпределителната мрежа бе пречка те да се възползват от ефективността на синьото гориво. В България в момента се предлагат още два начина за доставка на природен газ, което позволява неговото използване на места, където няма газоразпределителна мрежа. Във втория вариант горивото може да се доставя във втечнено състояние при температура от минус 162 градуса по Целзий. Третият метод, който намира все по-широко приложение у нас, е използването на резервоари с компресиран природен газ. Веднъж доведено до сградата, горивото може да се използва за всякакви цели – от приготвянето на храна през отоплението до зареждането на автомобили. Това е подходяща алтернатива за домакинствата, но по-голям процент от потребителите са компании.

Газовите резервоари са с различни обеми, според потреблението на клиента. При достигането на т.нар. критично ниво е необходимо подаване на заявка за нова доставка. За улеснение на клиентите, в момента компаниите за компресиран природен газ разработват и специална система, която да следи в реално време потребеното количество гориво, така че когато то достигне критично ниво, информацията към доставчика да се подава дистанционно. Обслужването на резервоарите се извършва само от обучени специалисти. Единственото изискване към потребителя е да осигури необходимите условия за извършването на доставките, за да бъде постигната максимална сигурност и удобство при зареждането с компресиран природен газ. Както и при останалите два метода за доставка на природен газ, така и при този, клиентите преминават през задължителен инструктаж за безопасна експлоатация. Макар доставката на компресирания природен газ да е по-скъпа от „тръбопроводната“ , тя излиза по-евтино от дизеловото гориво за отопление, от пропан-бутана и от електроенергията. И ако при топлопреносната мрежа загубите на топлина от началото на тръбата до крайния потребител са големи, то тук подобни минуси няма.

Икономиите, но не за сметка на ефективността, означават повече свободни пари, които могат да се вложат в самото производство – за закупуване на нови машини или за обучение на персонала. Предимство, което вече е осъзнато от фирми от най-различни браншове – пекарни, мандри и сушилни за тютюн, шивашки предприятия и печатници, леярни и заводи за метални изделия.