Над 9 милиона лева са спестили семействата, клиенти на „Овергаз Мрежи“, по програма DESIREE Gas, която стимулира битовата газификация. Икономиите са реализирани от началото на проекта през юни 2016 година до август 2019 година. За този период от финансирането са се възползвали 5 195 домакинства. Само от началото на 2019 година до края на месец август 1 825 битови клиенти са заменили неекологичните и неефективни горива с природен газ и вече се наслаждават на чистота, удобство, лесен достъп и ниски сметки, в сравнение с въглищата, нафтата, дървата, пелетите, брикетите и електроенергията.

Семействата, които са се възползвали от програмата, вече използват природен газ и са се убедили в неговите предимства. Синьото гориво е екологично чист енергоизточник, който не замърсява околната среда. Отоплението, готвенето и подгряването на вода с природен газ за битовите потребители е по-изгодно, отколкото с пропан-бутан и над 2 пъти по-евтино в сравнение с електроенергията и газьола.
Програмата DESIREE Gas осигурява 30 % безвъзмездна финансова помощ от допустимите разходи за газификация и допълнително възстановяване на 100 % от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа (без ДДС). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно домакинство достига 2 347 лева. Потенциалните клиенти могат да се възползват от възможността да проверят колко би струвало да заменят сегашния си енергоизточник с природен газ с енергийния калкулатор на компанията.

Проектът ще продължи да осигурява безвъзмездна финансова помощ за газификация на българските домакинства до юни 2020 година или до изчерпване на заделените грантови средства в размер на 10 милиона евро. Повече информация клиентите могат да намерят на http://desireegas.bg/bg-bg/ или на https://gas.overgas.bg/desiree-clients/.