Учениците от Гимназията по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“ спечелиха конкурса за инсталатори на Овергаз и МОН

Овергаз и Министерството на образованието и науката наградиха най-добрите млади газови техници и изследователи за 2024 година. На награждаването изпълнителният директор на „Овергаз Мрежи“ Анна Прешелкова приветства участниците в двете състезания. „От името на целия ни екип бих искала да ви кажа, че самото участие в конкурса вече е стъпка напред за вас. Участвайте! Животът е един конкурс, в който всеки един от вас във всеки един момент ще участва и пожелавам на всички да печелите всеки ден във всичко, което правите.“

До финала на Националния учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“ стигнаха 18 ученици от 130 младежи в началото на състезанието. От шестте отбора, които се класираха на последния кръг, най-добри бяха възпитаниците на Гимназията по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“, които успяха най-бързо и прецизно да изградят газова отоплителна и водна инсталация по техническа схема. Доброслав Митев, мениджър проект „Създаване на капацитет за изграждане на БГИ“ в „Овергаз Директ“ и част от журито също поздрави младежите за старанието: „ Желанието беше най-важно, имахте хъс, няма значение кой ще бъде победител и кой ще е на последно място. Искам да ви кажа от личен опит, че имате ли желание може да стигнете до много високи нива. Аз като участник в първото състезание преди 18 години мога да кажа, че моето  желание и амбиции ме доведоха до тук, където съм сега – 18 години в Овергаз, така че ви приветствам и вие да последвате моя път и да не ви напуска желанието и мотивацията, която видяхме вчера на състезанието.“.

Изключителни идеи имаше сред проектите на участниците в Националния преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“. Тази година се състезаваха 12 отбора от по двама души от Варна, Ямбол, Козлодуй и Русе. Основната тема на техните доклади беше „Иновации в производството на чиста енергия и декарбонизация“. Сред идеите на учениците бяха колектор, който да „събира“ енергия от водните течения, и устройство, което да генерира енергия от въздушната струя в комините. Победителите, отново от Гимназията по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“ в Ямбол, представиха мащабен проект с иновативни подходи за интеграция на енергийни източници и декарбонизация в областта на строителството. Акцентите включват използване на въглерод като основен източник на енергия за отопление и климатизация и въвеждане на фотосинтезираща архитектура за генериране на водородна енергия.

Наградите за най-добрите

Анна Прешелкова (вдясно), изпълнителен директор на „Овергаз Мрежи“, награди победителите при изследователите.

Най-добрите инсталатори получиха наградите си от Доброслав Митев (вдясно), мениджър проект „Създаване на капацитет за изграждане на БГИ“ в „Овергаз Директ“.

Екипът на Овергаз.

 

Класиране на националния учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“:

1-во място – Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“, гр. Ямбол

2-ро място – Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“, гр. Русе

3-то място – Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, гр. София

4-то място – Национална Професионална Техническа Гимназия „Шандор Петьофи“, гр. Разград

5-то място – Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй

6-то място – Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй

Класиране на Националния преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“:

1-во място – Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“, гр. Ямбол

2-ро място – Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Академик Благовест Сендов“, гр. ВАРНА

3-то място – Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Академик Благовест Сендов“, гр. Варна