Между 50 и 60 литра на квадратен метър дъжд са паднали по време на бурята над София в нощта на 6 срещу 7 юли. Най-ниските места в града, четири метростанции, мазета, подлези и подземни гаражи бяха наводнени.

Обърнахме се към нашия колега Стоян Владимиров, Мениджър „Аварийна служба“, „Овергаз Мрежи“, за да научим как се е отразила стихията на дейността им.

Вижте какво ни разказа той.

„Най-сериозно засегнат от бурята се оказа София. В другите градове в страната няма такива поражения или наводнения, поне не в такива мащаби.

Конкретно обаче в нашата дейност не срещнахме трудности породени от бедствието. Няма поражения по газовата инфраструктура, както и няма наводнени газови съоръжения. Липсват поводи за притеснения свързани с бурята на 6 юли. Не са регистрирани повече сигнали спрямо други дни. Не се е случило нищо необичайно по време на конкретното дежурство.

По информацията, с която разполагам, блокове и подземни гаражи са засегнати от голямото количество дъжд. Интензивността на валежите беше различна на територията на града и това е причина в някои квартали да има по-сериозни последствия. При нас, в Аварийната служба, не сме регистрирали повишен брой обаждания и сигнали.“

Стоян споделя, че авариите по газоразпределителните мрежи от началото на годината досега са по-малко в сравнение със същия период на миналата година, като от началото на настоящия месец има само една регистрирана авария.

„Локализирането на авариите и ликвидирането на последствията от тях се извършва в съответствие с действащите утвърдени аварийни планове, инструкции и цялостната организация на работа в „Овергаз Мрежи“.

По отношение на епидемиологичната обстановка в страната, от компанията бяха предприети и продължават да бъдат предприемани превантивни и навременни мерки, съобразени с конкретната ситуация, които ни помагат и позволяват да изпълняваме нормално задълженията си. Осигурени са лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.“, сподели още нашият колега.

Аварийните екипи от Сервизните центрове са в готовност за реакция по съответните територии, независимо от извънредното положение, причинено от Covid-19 или по причина на други аварийни събития.