За всеки отказ от хартиена фактура на свой клиент в периода 13 април – 13 май, Овергаз Мрежи ще дари по 1 лев за борба с коронавируса у нас.

Услугата се активира лесно след регистрация на електронната платформа „Моят Овергаз“, която е достъпна на сайта ни www.overgas.bg или чрез едно позвъняване на националния информационен телефон 0700 11 110.

Вижте повече тук.

Е-фактурата е напълно безплатна за потребителите и представлява виртуален вариант на хартиената фактура, но има тежестта на напълно легитимен финансов документ.

Овергаз Мрежи е „зелена“ компания и Ви предлага да си спестим хартията, за чието производство се изсичат гори. Така, заедно с Вас, ставаме посланици на доброто, а едновременно с това помагаме на хората от първата линия на борба с пандемията.

Останете си вкъщи, а ние ще продължим да ви осигуряваме домашен комфорт със синьото гориво!

Бъдете здрави!