За всеки отказ от хартиена фактура на свой клиент в периода 13 април – 13 май, Овергаз Мрежи ще дариПрочетете повече