Семействата, които се отопляват с природен газ, вместо с електроенергия, пестят по приблизително 1 100 лева за отоплителен сезон. Това показват сметките на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ от октомври 2018 г. до април 2019 г. Средната месечна сметка за синьо гориво през зимата е 138 лева. Ако газифицираните потребители бяха използвали същото количество електроенергия, за да поддържат високи температурите в домовете си, щяха да плащат със средно 150 лева повече на месец.

Домакинствата на газ реализират икономии и през лятото. Синьото гориво продължава да е два пъти по-изгодно от електроенергията, а природният газ е универсален енергоизточник и се използва не само за отопление, но и за готвене и подряване на вода. Средната сметка за природен газ на семействата през лято 2018 е двойно по-ниска от тази на клиентите, използвали ток за готвене и топла вода.

С програмата „DESIREE Gas“ клиентите, които искат да се газифицират, могат да се възползват от 30 % безвъзмездната финансова помощ от разходите за газификация на жилището, като получават и допълнително финансиране в размер на 100% от цената за присъединяване. Програмата цели да стимулира развитието на битовата газификация у нас, като осигури част от необходимото финансиране, за да се заменят нискоефективните енергоизточници с природен газ.