Битовите клиенти на Овергаз Мрежи в квартал Симеоново на столицата ще бъдат отчитани дистанционно с умни устройства. Проектът „Доверие“ е пилотен и влиза в действие за 1100 потребители.

Интелигентните разходомери са оборудвани с модул, който в изградена телекомуникационна среда (LoRa WAN) предава данни за потреблението. Те са окомплектовани и с вграден клапан за дистанционно спиране на газа и разполагат със защити срещу аварийни събития, обяснява Деян Георгиев, ръководител на проекта.
Смарт устройствата позволяват да се разработят и нови функционалности, които да бъдат от полза на клиентите, допълва Деян.

Овергаз Мрежи разработва проекта за смарт устройствата от година и половина насам и постепенно ще улесни с него мнозинството си клиенти. Пандемията ускорява прилагането на умните разходомери и ги превръща в предимство за потребителите на природен газ.

Очевиден плюс на закъснялата българска битова газификация е фактът, че се използват най-новите технологии за безопасност, контрол и комфорт на клиентите.