Изборът на кариерна пътека е нелека задача. Пред младите хора стоят много въпроси: кои са професиите, даващи перспектива и възможност за развитие? Коя е работата, която дава стабилност и добър старт в кариерата? Какви са специалностите, които предлагат интересни дисциплини и реализация? Ние в Овергаз вярваме, че нашите специалисти имат възможност да избират пътя си още от ученическа възраст. Научете повече за историята на Овергаз Академия

„Овергаз Академия – път към новите знания“ - интервю с доц. Мартин Бояджиев