Овергаз Мрежи ще върне на клиентите си до стотинка цялата сума, която ще получи от Булгаргаз за намалената регулирана цена на синьото гориво. Компанията ще спази изрично приетия за целта Закон за допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.),с който се повелява връщането на пари със задна дата.

Както вече знаете, след споразумение на Европейската комисия с Газпром се намалиха цените на руското синьо гориво. Българското правителство, на свой ред, получи от Москва 150 милиона лева за оскъпените доставки от август 2019 до март 2020 година.

Сегашните клиенти на Овергаз Мрежи, както и на другите газоразпределителни компании, ще бъдат компенсирани чрез приспадане на сумите от текущи или бъдещи задължения.

Потребителите, чиито партиди вече не са активни – прехвърлени са на друго лице или това е резултат на прекратен договор, ще получат парите си по банков път. Най-учтиво Ви молим, ако сте сред тези клиенти, да попълните в следния линк заявление с банковата си сметка.

Ние гледаме на нашите клиенти като на свои истински партньори и ще изпратим всекиму изравнителен протокол и кредитно известие с фактурите за месец Юли. Ще можете да проверявате данните си и в приложението Моят Овергаз на нашия уеб сайт.

Цените на природния газ продължават да намаляват и това е трайна тенденция. Вярваме, че те ще станат още по-атрактивни, когато се укрепи свободният пазар на екологичното гориво.


Скъпи клиенти,

 Всяка нова информация ще публикуваме в официалните канали за комуникация на Овергаз. При допълнителни въпроси, свързани с възстановяване на суми по фактури, можете да разчитате на съдействие от Контактния център на Овергаз на Националния информационен телефон 0700 11 110 и на електронен адрес: [email protected].

Благодарим Ви за партньорството!