Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе първия от поредицата за 2019-та година регионални форуми под мотото “Бизнесът – сила за добро”. Домакин бе содовия завод на “Солвей Соди” в град Девня.

Форумът даде гласност на добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност на местните компании, показвайки че тези партньорства създават споделена стойност за бизнеса и обществото. Бяха демонстрирани отлични примери за успешни съвместни проекти между компаниите от региона и организации от нестопанския и публичния сектор в областта на образованието, културата и социалната сфера.

Събитието беше открито от изпълнителния директор на “Солвей Соди” Спирос Номикос:

“Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е един извор на позитивна енергия, сила за добро, каквото е и мотото на този форум и сме щастливи, че “Солвей Соди” е част от тази инициатива още от 2014 година.

Много хора смятат, че корпоративната социална отговорност спомага за добрия имидж на фирмите, а тя всъщност е само следствие. Това да си отговорен е добре на първо място за обществото и за нас като хора, а след това за компанията.”

За силата на вътрешните комуникации под мотото “Всеки има нужда от добра компания” разказа Гергана Петровска, мениджър „Вътрешни комуникации“ в екипа на “Овергаз”. Тя сподели за поредица иновативни вътрешни инициативи, които компанията организира с цел сплотяване на екипа и изграждане на работна среда, в която всеки е полезен и ценен с труда си.

По време на събитието председателят на Мрежата, Огнян Траянов, сподели с присъстващите как бизнесът може да бъде сила за добро, а в програмата бе включена поредица от успешни практики, които професионалисти от различни индустриални сектори споделиха с публиката по време на панелна дискусия.