За втора поредна година „Овергаз“ подкрепя работата на български пчелари. С осиновяването на пчелни кошери и закупуване на мед от устойчиви пчелни стопанства, „Овергаз“ затвърди позицията и последователната си политика по отношение на опазването на природата и осигуряването на по-добро бъдеще за нашия общ дом – планетата Земя. Със своето участие в инициативата “Истински мед” компанията ни спасява над 180 хил. пчели, без които стремежът ни към устойчиво развитие, чиста природа и биоразнообразие би бил почти невъзможен.

От самото създаване на компанията,  наш приоритет е намаляването на парниковите емисии в атмосферата чрез увеличаване на дела на екологично чистото гориво в енергийния баланс на страната. Но за да се повиши качеството на въздуха, са необходими допълнителни усилия за справяне с проблеми като обезлесяване, повишаване на ангажираността по темата за чистотата на въздуха и предлагане на възможности за информиран избор – както повелява традицията в компанията. Затова „Овергаз“ непрестанно провежда залесителни акции с цел възстановяване на екосистемите, насърчава клиентите си да ползват дигиталните услуги, които предлага, включва се с експертиза по теми, свързани с чистотата на въздуха и приноса на природния газ като гориво, което не отделя азотни и серни окиси, нито фини прахови частици. Залесената за последните над двадесет и две години от „Овергаз“ територия вече е над 500 дка. Благодарение на услугата „Отказ от хартиена фактура“ около 50% от битовите клиенти на компанията получават електронни фактури, което е в подкрепа на каузата за предотвратяване изсичането на гори.

Осиновяването на кошери е стъпката, с която допринасяме за спасяването на пчелите в България, запазването на биоразнообразието и осигуряването на цялостна подкрепа за природата и средата, в която живеем. Това е изключително важно на фона на световния проблем с внезапния „колапс на пчелните семейства“ и застрашителната по размери употреба на пестициди. Радваме се, че в лицето на „Бии Смарт Текнолоджис“ и „Истински мед“ намерихме истински отдадени на своята работа партньори.