На въпроси като „Колко актуална е темата за чистия въздух?“ и „Какви са възможностите за опазване на чистотата му пред нас като общество?“ отговориха Борис Яначков, докторант в Института по металознание, съоръжения и технологии към БАН, проф. д-р Анжелика Великова, ръководител Катедра „Социална медицина“ във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София и експерт в лекарската мрежа „Въздух за здраве“ и гл. ас. д-р Николай Христов, преподавател в катедра „Геология и проучване на полезните изкопаеми“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и експерт в „Овергаз“ по време на дискусията „Вдишай, издишай – колко е важен чистият въздух“, част от дванадесетото издание на Софийския фестивал на науката.

Замърсяването на въздуха засяга хората през целия им живот – от самото негово начало до неговия край.“, сподели д-р Великова.

Д-р Николай Христов насочи вниманието върху глобалното измерение на проблема с чистотата на въздуха, възможностите за опазването му, ролята на човека в битката със замърсяването, научните подходи за използването на природния газ като преходно гориво и новостите около преминаването и използването на технологии, които не съдържат въглеводороди.

“Макар че някой области и държави може да изпитват въздействието на замърсяването върху общественото здраве или околната среда по-тежко от други, замърсяването на въздуха е глобален проблем. Глобалните ветрове водят до това, че замърсителите на въздуха се „носят“ около света. Част от замърсителите на въздуха и техните прекусори, установени в Европа, са изпуснати например в Азия и Северна Америка. Същото е вярно и в по-малък мащаб. Качеството на въздуха в градските райони например се влияе по принцип от качеството на въздуха и в околните селски райони и обратното. Всичко е взаимосвързано.“ Запис на дискусията на живо може да бъде гледан безплатно през този линк.

Стотици деца, ученици, родители и възрастни също посетиха и щанда на „Овергаз“, представящ пътя на природния газ, в двата дни на фестивала. Той впечатли гостите с интерактивния си вид и възможността да ги запознае отблизо с начина на добив, транспорт и разпределение на природен газ в реална ситуация. Макетът отразяваше различни дейности и начини на използване на природния газ, а  образователни видеа  демонстрираха и аспекти от историческото развитие както на процеса по създаването му, така и на търсенето, добива и използването на природен газ в бита и икономиката от 18 век насам.