До 18.04.2019г. Овергаз предлага отстъпка от цените на газови уреди. Предложението е за някои котли от марките Viessmann, De Dietrich и Bosch, като намалението може да достигне до 450 лева. Офертата е валидна и за настоящи клиенти, а потенциалните могат да се възползват от предложението, за да намалят първоначалната инвестиция за газификация. За бъдещите потребители на природен газ отстъпката от цените на газови котли може да се комбинира с безвъзмездната финансова помощ по програма DESIREE Gas, която е в размер до 2347 лева.

Препоръчително е всеки клиент да бъде посетен от технически експерт на Овергаз преди да се възползва от предложението да закупи по-изгодно газов уред. Специалистите на компанията ще го консултират за вида, размера и мощността, за да избере най-подходящият котел за неговото жилище. Така всеки клиент ще може да използва уреда си по най-оптималния начин и ще избегне опасността от по-високи сметки заради неподходящ избор. Посещението от технически експерт е безплатно и може да се заяви в клиентски център на Овергаз или на националния информационен телефон – 0700 11 110.

Потенциалните клиенти, които могат да се възползват от отстъпката за газови котли, имат възможността да намалят първоначалната инвестиция за газификация, като кандидатстват по програма DESIREE Gas. Тя цели да насърчи замяната на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергията, дървата и въглищата, с по-ефективната и екологично чиста енергия от природен газ.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 30% от допустимите разходи, което означава, че сумата, която може да спести домакинство, което кандидатства, може да достигне до 2347 лева от цялата инвестиция за газификация. Програмата възстановява и 100% от таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа, без ДДС. Повече информация клиентите могат да намерят на https://gas.overgas.bg/bundled-offers/.