Компанията подаде заявления в КЕВР за одобрение на бизнес план и цени

„Овергаз Мрежи“ предвижда да изгради 398 километра газоразпределителни мрежи и съоръжения в следващите пет години. Това е залегнало в бизнеса плана на компанията. Досега компанията е инвестирала в градска мрежа 340 милиона евро. За да изпълни параметрите, Овергаз ще вложи още над 79 милиона лева. Това предвижда инвестиционната програма на дружеството от 2020 до 2024 година. До края на периода, благодарение на изградената мрежа, се очаква битовите потребителите да се увеличат двойно и да достигнат 129 000 потребители.

Газоразпределителната компания подаде заявления в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за одобрение на бизнес план, както и на цени за разпределение и снабдяване – две компоненти от общо четирите, които формират крайната цена на потребителите. Цената за снабдяване покрива разходите на лицензираното дружество за фактуриране на газа, а тази за разпределение – транспорта на газа по изградената мрежа от дружеството в съответния регион или град.

Промяната в цените е необходима, за да може дружеството да изпълни залегналите параметри в бизнес плана за изграждане на мрежа. Това ще доведе до увеличение на крайните цени за бита и стопанските потребители с по-малко от 1 стотинка за киловатчас потребена енергия. След като регулаторът одобри новите цени, природният газ ще остане най-евтиният източник на енергия. В битовия сектор, където се използва предимно електричество, газифицираните потребители ще пестят средно по 102 лева на всеки мегаватчас потребена енергия. Икономията в стопанския сектор ще бъде 75 лева на мегаватчас при замяна на мазут и цели 141 лева на мегаватчас при преминаването от нафта към синьо гориво.