Отново на топло са от петък, 27 ноември, пътниците на градския транспорт под покрива на спирката на булевард „Черни връх“ 100 в София. Специалните безшумни нагреватели, които монтира и пусна за своя сметка Овергаз Мрежи, действат равномерно в открити пространства, икономични са и са напълно безопасни за хората и за природата. Спирката е една от най-натоварените в София, на ден през нея преминават по 3-4 хиляди души.

В момента системата се включва в пиковите часове сутрин и следобед. Скоро всеки пътник ще може сам да командва отоплението чрез мобилно приложение. Иновативният проект има за цел не просто да осигури комфорта на столичани, но и да изведе на преден план безспорните екологични ползи от синьото гориво. По данни на Световната здравна организация 91 % от населението на света живее в райони, които не отговарят на допустимите норми за чист въздух, а България се класира на едно от последните места в Европейския съюз.

Благодарение на битовите и стопанските потребители на природен газ у нас, атмосферните замърсители за изминалата година са с около 24 000 тона по-малко. Преминаването на синьо гориво редуцира средно с 66 тона на ден вредните вещества във въздуха – фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения. Най-много са „спестените“ вредни вещества в столицата.