На топло са вече цяла зима пътниците на градския транспорт под покрива на спирката на булевард „Черни връх“ 100, до Paradise Center в София. За да е комфортно и приятно чакането в студените дни, Овергаз Мрежи монтира инфрачервен излъчвател на природен газ. Той се управлява от автоматизирано реле, което включва и изключва отоплението. Специалните безшумни нагреватели действат равномерно в откритите пространства, икономични са и са напълно безопасни за хората и за природата.

В момента системата се включва в пиковите часове сутрин и следобед. Скоро всеки пътник ще може сам да командва отоплението чрез мобилно приложение. Спирката е една от най-натоварените в София, на ден през нея преминават по 3-4 хиляди души.

Този иновативен проект има за цел не просто да осигури комфорта на хилядите софиянци и гости на града, но и да изведе на преден план безспорните екологични ползи от синьото гориво, което ефективно допринася за по-добро качество на въздуха. По данни на Световната здравна организация 91 % от населението на света живее в райони, които не отговарят на допустимите норми за чист въздух, а България се класира на последните места в Европейския съюз.

Добрата новина е, че благодарение на битовите и стопанските потребители на природен газ у нас, атмосферните замърсители за изминалата година са около 26 000 тона по-малко. Преминаването на синьо гориво редуцира средно 71 тона на ден вредни вещества във въздуха – фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения. Най-много са „спестените“ вредни вещества в столицата. Благодарение на газифицираните обекти, атмосферните замърсители в София са с 24 тона по-малко на ден.