Възможно ли е в рамките на няколко дни да направите дома си в пъти по-уютен и едновременно с това да намалите битовите си разходи? Отговорът е „ДА”. Вижте как в няколко лесни стъпки можете да подобрите значително начина си на живот.

Po-komforten dom s priroden gas

По-уютен дом за 20 дни.

Природният газ е сред най-популярните и достъпни източници на енергия за бита. Днес, повече от всякога, хората могат и имат интерес да изберат най-ефективния енергоизточник за своя дом. Газификацията е правилният избор за всички, които искат да си осигурят уютен дом, по-ниски битови разходи и по-чиста природа.

Преминаването към използване на природен газ става бързо и лесно – по-долу можете да видите основните стъпки, които в рамките на 20 дни могат да осигурят надежден и ефективен енергоизточник за Вашия дом.

Стъпка 1: Проверете дали в близост до Вашия имот има изградена газоразпределителната мрежа.

Във всеки газифициран град има газоразпределителното дружество (ГРД), което притежава лицензия от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). за извършване дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ. Присъединяването към газоразпределителната мрежа се осъществява чрез изграждането на газопроводните отклонения от наличната газоразпределителна мрежа към жилищни, административни, обществени, стопански и други видове сгради.

Наличието на изградена газоразпределителна мрежа до Вашия имот означава, че можете да газифицирате дома си.

Стъпка 2 – Подайте Заявление за присъединяване.

След като сте установили, че до Вашето жилище има изградена газоразпределителна мрежа, можете да заявите желанието си да се включите към нея, като подадете Заявление за присъединяване в клиентския център на газоразпределителното дружество.

Стъпка 3–Сключване на Договор за присъединяване.

Договорът за присъединяване към газоразпределителната мрежа се сключва на място в клиентския център на газоразпределителното дружество.

При подписване на договор за присъединяване законът изисква клиентът да представи документ за собственост за присъединявания обект. Ако собствениците на имота са няколко, поне половината от тях следва да са съгласни да изградят собствена вътрешна и сградна инсталация.

За присъединяване към газоразпределителната мрежа се заплаща утвърдена от ДКЕВР цена за присъединяване.

Важно е да знаете:

В клиентския център на газоразпределителното дружество можете да получите техническа и ценова оферта за газифициране на Вашия дом.

Стъпка 4– Проектиране и изграждане на вътрешна/сградна газова инсталация

Съгласно законодателството, тази инсталация се изгражда от клиента – собственик на присъединявания имот. Изграждането включва изготвянето на проект за газификация от лицензирани проектанти и изграждане на вътрешната газова инсталация. Администрацията на тази дейност е максимално, като за изграждането на вътрешна и сградна газова инсталация отпадна изискването за издаване разрешение за строеж.

Можете да ползвате допълнително услугите на нашите компетентни специалисти за извършването на всички законови и строителни дейности по изграждането на Вашата сградна/вътрешна газова инсталация.

В този случай можете да изберете дали да сключите Комплексен договор, който включва всички дейности от проектирането до пускането в експлоатация или Поетапен – за част от необходимите услуги за изграждане на инсталацията – проектиране, изграждане, инсталация, доставка и монтаж на уреди.

При получаване на одобрение на проекта от технически надзор, може да започне и реалното изграждане на инсталацията.

Важно е да знаете: сумата по първоначално предоставената Ви оферта и по проект може да се различава в зависимост от особеностите на трасето от отклонението до Вашия дом.

Стъпка 5 – Финализиране и пускане в експлоатация на газовата инсталация.

След финализиране на строително-монтажните работи и монтаж на уредите следва Изпитване на газовата инсталация. Ще Ви бъдат издадени Акт за технически преглед и Разрешение за въвеждане в експлоатация. Проектантите ще изготвят изпълнителска документация, която ще съдържа и екзекутив, отразяващ реалното изпълнение на проекта за инсталация.

Краят на процеса на газификация идва с подаването на газ и финална настройка на уредите.

За Ваше улеснение:

Бланка_Декларация за съсобственици

Бланка_Декларация за съсобственици_обща

Бланка_искане за присъединяване

* 20 дни и дори по-малко е стандартното време за газификация на жилище тип фамилна къща. В зависимост от сложността на проекта и/ или появата на форсмажорни обстоятелства този срок може да се удължи.