Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) в Европейския съюз публикува първоначална оценка на ключови развития на европейските газови пазари на едро през последните месеци. Оценката, цитирана от информационния сайт ceenergynews.com, разкрива няколко ключови тенденции, установени през 2022 г. и първата половина на 2023 г. На първо място, значителното повишаване на цените на газ на едро през 2022 г. се обяснява основно със сътресението на доставките от Русия. От друга страна обаче, „стабилното търсене“ на природен газ, обусловено от нагнетяването в хранилищата над средното ниво, води до цени на рекордно високи нива.

 

От края на 2022 г. е налице подобряване в баланса между търсене и предлагане на газовия пазар. Това подобрение се дължи на комбинацията от увеличен внос на втечнен природен газ (ВПГ) и понижено търсене. Тези фактори на практика компенсират загубата на потоците руски тръбопроводен газ.

 

Подобреният баланс на газовия пазар води до намаляване на цените на газа и доближаването им до нивата преди кризата. От друга страна, цялостното предлагане си остава ограничено, поради което за цените има риск от неочаквани развития. В допълнение, търсенето на ВПГ от страна на Китай продължава да играе значителна роля при определянето на цените на газа в ЕС.

 

В анализа се обръща внимание и на значителните разлики в цените, наблюдавани на газовите хъбове Северозападна Европа и Южна Европа през лятото на 2022 г. Тези разлики се дължат на ограничения достъп до Северозападна Европа, но цените вече са се върнали на обичайните си нива поради увеличения капацитет за внос на ВПГ.

 

През последните седмици се наблюдава повишаване на търговията с газ. То може да се обясни с по-благоприятните цени и намалените маржин изисквания, които насърчават по-голямо участие в търговията с газ, коментира АСЕР.

 

До края на годината АСЕР ще публикува обхватен доклад за тенденциите на европейските газови пазари и факторите, обусловили рекордно високите цени на газа през пролетта и лятото на 2022 г., както и документ под заглавието „Синтез и препоръки за газа 2023 г.“ с обхватен преглед на газовия пазар и препоръки на базата на анализа.

 

Източник: ceenergynews.com