По данни, оповестени от France Mobilité Biogaz, био компресираният природен газ (КПГ) представлява почти 40% от потребения КПГ през 2023 година.

Биометанът във Франция се радва на все по-голям интерес, обусловен от търсенето от страна на превозвачи и желанието на операторите да преминат към зелени практики. По данни от платформата Open Data Réseaux Energies (ODRÉ), публикувани от France Mobilité Biogaz, през 2023 година е постигнат нов рекорд.

През 2023 година са продадени общо 3,45 TWh компресиран природен газ, което представлява увеличение от 16% в сравнение с 2022 година. Що се отнася до био КПГ, през 2023 година стойността е 1,35 TWh, т.е. 39,2% от общото количество КПГ, потребено през периода. Тук също се отбелязва увеличение спрямо 2022 година – с 26%.

От гледна точка на потреблението по региони, начело остава Ил дьо Франс. Регионът отбелязва потребление в размер на 1,2 TWh КПГ или 18% повече спрямо 2022 година, като това е и 35% от общото количество компресиран природен газ, продаден във Франция през изминалата година.

На второ място се нарежда регионът Оверн-Рона-Алпи с потребление от 0,378 TWh, а на трето – О дьо Франс с 0,328 TWh или увеличение с 9% спрямо 2022 година.

Напредък се отбелязва и в другите региони – Южна Франция (+51%), Нормандия (+50%) и Окситания (+30%). Най-голямо процентно увеличение се отчита в Долината на р. Лоара (+99%), но този регион остава последен по продадено количество (0,043 TWh през 2023 година).

Що се отнася до втечнения природен газ (ВПГ), оповестените данни сочат, че потреблението е аналогично на това през 2022 година, т.е. приблизително 1,150 TWh.

Така, през 2023 година общото потребление на природен газ за превозни средства (КПГ+ВПГ) възлиза на 4,6 TWh, като почти една трета от този обем е органичен газ.

Източник: www.gnvmagazine.com