Уважаеми клиенти,

С приключване на извънредното положение в страната, считано от 18.05.2020 г. се възстановява установения начин на работа по приемане на заявления и документи за съгласуване на проекти или предоставяне на изходни данни за нуждите на проектиране на инфраструктурни обекти.
Ще Ви очакваме в офисите ни – в гр. София, на ул. „Сердика” №5, и в страната, при спазване на всички противоепидемични мерки и осигуряване на безопасни условия за Вас и служителите на „Овергаз Мрежи“ АД.
На сайта на компанията – www.overgas.bg, на Ваше разположение остават публикувани бланка „Заявление“ и утвърдени цени за извършване на услуги, свързани с предоставянето на данни от техническия архив на ГИС за газоразпределителни мрежи. Можете да подавате документите си придружени с попълнена бланка, която е желателно да се разпечатва двустранно.

Сметките, по които могат да се заплащат услугите, извършени по съгласуване на проекти, са:
ОББ – BG70UBBS78201026306910, BIC код: UBBSBGSF;
Банка ДСК ЕАД – BG45STSA93000009008058, BIC код: STSABGSF;
Ситибанк Н.А. – клон София – BG33CITI92501010013100, BIC код CITIBGSF
Уникредит Булбанк – BG31UNCR96601009140010, BIC код UNCRBGSF