Природен газ

Природният газ е енергоизточник с много приложения.

Природният газ, най-чистото фосилно гориво, е изключително ефективен енергоизточник. Той е съставен главно от метан, който при горене отделя минимални количества въглероден диоксид и водни пари. От екологична гледна точка природният газ има редица преимущества над останалите горива, защото не отделя сажди и прах, а използването му значително подобрява състоянието на околната среда. При употребата на въглища, например, се отделя значително по-голямо количество от следните вещества: въглероден диоксид – основният парников газ, виновен за глобалното затопляне; серен диоксид – той е причина за киселинните дъждове; въглеродни окиси – предпоставка за образуването на смог и други, които се отразяват върху нашето здраве. Разбира се, технологичният прогрес днес позволява много по-екологично чисто производство на енергия от всички горива, но по начало чистият произход на природния газ позволява упражняването на екологичен контрол върху газовото оборудване с много по-малко средства, за разлика от другите горива.

Освен с цел намаляване на замърсяването на средата, в която живеем, природният газ намира широко приложение в индустриалния и битов сектор и заради по-високата си ефективност и лесно използване. За какво най-често се използва природният газ днес?

В бита

Природният газ е един от най-ефективните и подходящи за дома енергоизточници. Много домакинства в целия свят предпочитат използването му пред други енергоносители, защото е значително по-евтин, могат да контролират потреблението си и не създава допълнителни ангажименти за транспортиране, съхранение и чистене. Безопасността при употребата на синьото гориво е гарантирана от стриктния контрол, който се упражнява навсякъде върху газовите инсталации, както и с някои допълнения като допълнителното одориране на газа, който по принцип няма мирис. В дома природният газ се използва най-често за отопление, осигуряване на топла вода и готвене. Много европейски домакинства използват синьото гориво и за охлаждане.

В стопанския сектор

Високата ефективност на природния газ го прави предпочитано гориво в стопанския сектор, с чиято помощ значително се намаляват разходите за отопление, както и стойността на продукцията в скучайте, когато природния газ се ползва в самото производство. Ресторантьорският сектор е един от отраслите, в които природният газ е най-предпочитаният енергоизточник. Готвенето със синьото гориво е не само по-евтино, но и много по-бързо. Известни готвачи от цял свят го предпочитат, защото при готвене достигат много по-бързо до желаната температура и имат пълен контрол над нея. Природният газ позволява много по-голяма свобода при готвене и топлинна обработка на продуктите. Тези качества на синьото гориво са от значение и за бързината при приготвянето на храна в ресторанта или заведението за бързо хранене. Бързото загряване и изстиване на уредите на природен газ не позволяват задържането на прекомерно количество топлина в кухните, което е от голямо значение за комфорта на хората, които се занимават с кулинария.

В транспорта

Компресираният природен газ (CNG – Compressed Natural Gas) е екологичната алтернатива на дизела и бензина в транспорта. Използването на природен газ в транспорта значително намалява разходите за гориво на транспортните средства. Милиони хора по света използват автомобили на природен газ, защото е по-изгодно в сравнение с другите автомобилни горива и е далеч по-чисто. Положителният екологичен ефект за градовете, в които градският транспорт използва природен газ, е огромен. Засилената употреба на алтернативни горива в транспорта е сред начините за намаляване на замърсяването в градовете и не случайно, благодарение на множеството си преимущества, природният газ често е наричан „горивото на бъдещето”. Почти всички автомобилни компании имат и серии автомобили, произведени фабрично на природен газ.