Tvurdo gorivo

Използването на твърдо гориво за отопление води след себе си доста неудобства като ангажимента за транспортиране, цепене за дървата, подреждане и намиране на подходящо място за съхранение. Не трябва да се забравя и мръсотията, която придружава съхранението и горенето на дървата и въглищата.

Всичко това е особено физически натоварващо не само за Вас, но и за Вашите близки. Помислете за по-възрастнитете роднини, които живеят сами в провинцията и се отопляват на твърдо гориво. За голяма част от тях е противопоказно излишното натоварване и те със сигурност имат нужда от алтернатива на твърдото гориво. Тук трябва да се споменат и инцидентите, които често се появяват при някоя от дейностите, свързани с осигуряването на дърва, например. От офталмологичните клиники често съобщават за ръст на случаите с травми на окото в есенно-зимния период от годината, получили се именно в следствие на цепенето на дърва.

Overgas natural gas comfortПри използването на природен газ няма допълнителни ангажименти –  той е удобен за използване чист източник на енергия. Не е нужно да се транспортира или съхранява и изгаря без да отделя отпадъчни вещества.

Когато говорим за удобството и комфорта, които осигурява природният газ, трябва да споменем и газовите уреди. Фурните и котлоните, например, мигновено се затоплят до желаната температура и така ястията стават готови много по-бързо. За хората, които вече използват природен газ, „да приготвим нещо набързо” вече не е метафора. А с газовите бойлери винаги ще имате топла вода – не е нужно да чакате часове наред, тя е на разположение, когато ви трябва. На практика можете да спестявате голяма част от времето, което обичайно отделяте за ежедневните битови дейности.

Природният газ осигурява лесно мечтаната топлина и комфорт в дома без да създава излишни грижи в достатъчно натовареното ежедневие.