Защо домакинствата в Европа не използват електроенергия за отопление, готвене и топла вода? Отговорът е много лесен – не е ефективно. И е най-вече скъпо. А когато ползваме твърде скъп за нашия доход продукт съвсем естествено се налага да се ограничаваме в употребата му. Така пестенето на енергия води до икономии, но не от разходи, а от удобство и комфорт в дома.

Природният газ отдавна е известен като най-добрия избор за осигуряване на необходимата енергия в дома без това да води до лишения или преразход. Колко ниска е всъщност цената на енергията от природен газ в сравнение с тази на електроенергията? Днес ще ви покажем как са се променяли цените на двата енергоизточника през последните 10 години.

Цена на природния газ и електроенергията през последните 10 години

Цена на природния газ и електроенергията за последните 10 години.

През 2005 г. цената на киловатчас от природен газ е била 0,065 лева, докато за същото количество енергия битовите потребители на ток са заплащали 0,153 лева или 58% повече. Всъщност през последните 10 години разликата между цените на двата енергоизточника е била под 30% само през 2012 г. Тенденцията за запазване на този „минимум“ продължава и през следващите години, за да достигне до актуалната разлика в цените от 54% – с толкова повече за киловатчас заплащат потребителите на електроенергия в сравнение с газифицираните домакинства. Стремглавото поевтиняване на синьото гориво, което наблюдаваме през последните години и най-вече след 2012 г. се дължи на силното поевтиняване на петрола на международните пазари.

Трябва да се отбележи че тук цената на природния газ е сравнена с цената на електроенергията при съотношение 70% дневна:30% нощна. На практика обаче по-голяма част от домакинствата използват електроенергия на цена по дневната тарифа, която е валидна до 22-22:30 часа в зависимост от сезона. Тази незначителна на пръв поглед подробност обаче значително утежнява енергийните разходи. Така например, през 2005 г., дневната тарифа на електроенергията е била 0,178 лева за киловатчас или над 60% повече, отколкото за заплащали потребителите на газ през същата година. 10 години по-късно, дневната тарифа вече е 0,215 лева за киловатчас или 60% по-скъпа енергия в сравнение с тази от природен газ. В което отдавна са се убедили милиони семейства в Европа, избрали енергията за по-добър живот.

 

* Цените са с КПД и ДДС.