Prirodnia gaz-chistata energia

Природният газ- чистата енергия.

Замърсяването на околната среда отдавна е проблем номер 1 за съвременната цивилизация. Едни от главните причинители са отделяните при използването на въглища и нефтени продукти вещества. Най-често чрез използването им в транспорта и при производството на енергия те оказват негативно влияние върху състоянието на въздуха. Природният газ е тяхната по-чиста алтернатива.

Синьото гориво може да замени тези енергоизточници и да се използва както за производство на енергия, така и в транспорта. За производството на електричество от въглища, например, количеството въглероден диоксид, което се отделя, е два пъти повече, отколкото при производството на природен газ. Все по-голям става и процентът на превозните средства, които използват метан. Освен значително по-ниската цена, алтернативата на течните горива в транспорта помага за намаляване на въглеродните емисии в градовете и в голяма степен става причина за подобряване на жизнените условия в градовете. Превозните средства на градския транспорт в развитите държави от години използва по-ефективния и екологично чист природен газ, а броят на колите на метан постоянно нараства.

При горене природният газ отделя основно водни пари и минимални вредни емисии, което го прави най-екологичен енергоносител в момента. В следствие на използването му не се създават отпадъчни продукти, които замърсяват въздуха и предизвикват киселинни дъждове. Нефтените продукти и твърдите горива създават благоприятни за влошаване на състоянието на въздуха условия.

Удобството от използването на природен газ, както и ниската му цена го превръщат в атрактивна енергийна алтернатива за битовите потребители. Замяната на традиционни енергоносители със синьото гориво може значително да намали количеството парникови емисии, както и да подобри състоянието на околната среда. Благоприятният екологичен ефект от употребата на природния газ се отразява на качеството на въздуха, чието замърсяване е причина за редица остри заболявания на горните дихателни пътища, астма, пневмонии, фарингит и др.

Природният газ е „чиста енергия” и в буквалния смисъл. В сравнение с твърдите горива, използването му не замърсява допълнително дома Ви – той се доставя по тръба, не е нужно да го транспортирате или да го съхранявате.

Използването на чиста енергия е въпрос на избор, но днес, когато замърсяването на средата, в която живеем, отдавна е преминало допустимите граници, се превръща в необходимост. От нашите „зелени” действия сега зависи в какъв свят ще живеем ние и какъв свят ще оставим за нашите деца.