Overgas_natural gas is safe

Едно от най-разпространените грешни твърдения за природния газ е, че той е опасен за живота енергоизточник. Истината е, че природният газ е екологично чист и безопасен източник на енергия.

За разлика от пропан-бутана, например, природният газ е по-лек от въздуха и при евентуален теч много лесно излиза навън. Дори и да не успее да намери изход помещението трябва да е пълно между 5% и 15% с природен газ, за да се превърне в потенциална заплаха. За сравнение, пропан-бутанът, освен че при теч се концентрира ниско по пода на помещението, защото е по-тежък, от него е необходимо по-малко количество, за да причини взрив – между 3%и 13%. За допълнителна защита природният газ е одориран със специфична миризма като по този начин евентуалният теч много лесно може да бъде забелязан.

Природният газ е безопасен за използване и защото се доставя по тръбопровод, а не в бутилки. Налягането в газопреносната мрежа е много ниско, докато в бутилките, съхраняващи пропан-бутан, например, то е цели 22 бара.

Overgas Natural gas safe energyДруг не по-маловажен факт за използването на природен газ, което трябва да знаете е, че инсталациите подлежат на сериозен и редовен технически контрол. В допълнение газовите уреди и инсталации са оборудвани с най-модерните системи за безопасност и защита, които осигуряват допълнителна сигурност.

Фактът, че включването към газоразпределителната мрежа и инсталирането на газови уреди се прави под контрол и винаги от специалисти може да отнема известно време, но по този начин се осигурява пълната Ви безопасност при използването на природен газ. Пропан-бутанът, например, е много по-лесно достъпен, но сами трябва да осигурите безопасни условия за съхранение и използване, а освен това той е и лесно запалим.

Природният газ е напълно безопасен и ефективен източник на енергия, който може да Ви осигури мечтаните удобство и комфорт във Вашия дом.