Със седмичния програматор си осигурявате едновременно постоянен комфорт и намалявате разходите си за природен газ

Със седмичния програматор си осигурявате едновременно постоянен комфорт и намалявате разходите си за природен газ

Намаляването на консумацията на енергия е от изключително значение за редуциране на неблагоприятните климатични промени, киселинните дъждове и  глобалното затопляне. Използването на уреди от висок енергиен клас и прилагането на добри практики за намаляване на количествата употребявана енергия вече се използват от все повече хора.

Безспорно опазването на природата е жизнено важно, но има и още една причина все повече хора да търсят начини за намаляване на консумираната енергия – намаляване на битовите разходи.

Overgas Control your energy billsОсновното предимство на газовите уреди е, че достигат мигновено желаната от Вас температура. По този начин с природния газ пестите от количеството първична енергия, което по принцип употребявате при използването на уреди с други енергоизточници. Досадното чакане „да се стопли водата в бойлера” или „да загрее фурната” се отразява пряко на енергийното Ви потребление. Друго важно перо в ежемесечните битови сметки е това за отоплението. Удобството на газовите уреди за отопление е, че чрез лесна настройка на програматора можете да поддържате постоянна температура или да го настроите така, че домът Ви да е топъл, когато се приберете. Природният газ е много по-лесно контролируем енергоизточник от твърдите горива – веднъж настроени да работят на желания от Вас режим, те ще Ви осигуряват постоянна температура до момента, в който не прецените, че искате да ги промените.

На практика уредите, които използват природен газ, Ви позволяват пълен контрол на употребеното количество енергия. Можете да спирате, пускате, да регулирате ръчно или от дистанция газовите уреди като по този начин ефективно контролирате разходите за отопление, готвене и топла вода във Вашия дом.