Природният газ е 2.5 пъти по-евтин от електроенергията и 2.7 пъти от нафтата

blog_-december_2

С 304 лева по-ниска е средната месечна сметка на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ през декември, отколкото щеше да бъде, ако бяха предпочели електроенергията пред синьото гориво. С 2.5 пъти по-евтино излиза отоплението, готвенето и подгряването на вода с природен газ, вместо с ток. Екологичният енергоизточник е с 2.7 пъти по-евтин от нафтата.

Семействата в апартаменти от 70 до 90 квадрата са платили средно по 164 лева за синьо гориво през месец декември, като с електроенергия разходите им за отопление щяха да се увеличат до 411 лева, а с нафта до 452 лева. Средната сметка на домакинствата в жилища от 90 до 120 квадрата е 193 лева. Ако бяха заложили на ток, а не на природен газ, щяха да платят по 486 лева. Още по-скъпо щеше да им излезе отоплението с нафта – 534 лева.

Газификацията е още по-достъпна с програмата „DESIREE Gas“, която осигурява 30 % безвъзмездната финансова помощ от разходите за газификация на жилището, като кандидатите получават и допълнително финансиране в размер на 100% от цената за присъединяване.