С над 3 000 ще се увеличат газифицираните клиенти на „Овергаз Мрежи“ в столицата през 2019 година. За част от домакинствата газификацията е възможна и благодарение на новата инфраструктура, която ще изгради компанията тази година. Планът на Овергаз е да увеличи газоразпределителната мрежа в София с 33 километра. До момента компанията е присъединила над 1 100 нови клиенти към газоразпределителната мрежа в столицата.

Газифицираните семейства ще се възползват от многобройните предимства на синьото гориво. Природният газ е евтин енергоизточник за отопление през зимата, но и идеална алтернатива през лятото, когато текат дългите профилактики по мрежата на топлофикационните дружества. Новата и модерна газоразпределителна инфраструктура гарантира сигурността и спокойствието на потребителите, така че те да имат постоянен достъп до топла вода.

Можете да проверите дали има изградена газоразпределителна мрежа до вашия дом чрез интерактивната карта на нашия сайт.