По данни, оповестени от France Mobilité Biogaz, био компресираният природен газ (КПГ) представлява почти 40% от потребения КПГ през 2023Прочетете повече