Уважаеми клиенти,
в условията на епидемиологична обстановка и необходимост от ограничаване контактите между хората до минимум, желаем да Ви напомним, че „Овергаз Мрежи“ АД предлага за удобство на своите клиенти възможността на всяко първо число на месеца сами да отчитат показанията на разходомерите си. Услугата е безплатна и се активира за минути посредством електронна заявка по образец, изпратена на Е-мейл [email protected] или чрез обаждане на национален информационен телефон 0700 11 110.

Показанията се подават на 1-во число, всеки месец. Можете да въвеждате Вашите данни чрез корпоративния сайт на дружеството www.overgas.bg, избирайки платформата “Моят Овергаз”, в модула за самоотчет, чрез Националния информационен телефон – 0700 11 110, избирайки 1 за самоотчет, по телефона чрез оператор, както и изпращайки отчетените показания по имейл на следния адрес: [email protected].

В случай че активира услугата „Самоотчет“ клиентът трябва да подава данните си от разходомера всеки месец /независимо от извънредната ситуация/ до деактивиране на услугата по негово желание.

По всички възникнали въпроси, както и за съдействие, можете да разчитате на Контактния център на Овергаз на Националния информационен телефон 0700 11 110 или на електронен адрес: [email protected].

С уважение,
Екипът на Овергаз Мрежи

Самоотчет за епидемологична обстановка – електронна заявка