Домакинствата, които живеят в двустайни апартаменти, са платили средно по 17 лева през месец август за готвене и подгряване на вода с природен газ. Ако тези семейства, в жилища от 70 до 90 квадрата, бяха използвали електроенергия, щяха да платят 34 лева за тези услуги. Другата голяма потребителска група, клиенти на „Овергаз Мрежи“, са семействата в домове от 90 до 120 квадрата. Техните сметки за газ през август са с 16 лева по-ниски, отколкото щяха да бъдат, ако готвеха на ток и използваха бойлер.

Средната сметка за природен газ през август на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ е 19 лева. Два пъти повече щяха да платят семействата, които използват синьо гориво, ако бяха заложили на електроенергия.

Домакинствата сами могат да проверят каква би била тяхната годишна консумация с помощта на специално разработен от експерти на Овергаз енергиен калкулатор на сайта gas.overgas.bg. Единственото, което трябва да направят, е да въведат параметрите на своето жилище и да видят какви ще бъдат разходите им за отопление, топла вода и готвене на природен газ, както и да направят сравнение с алтернативните енергоизточници като газьола, пропан-бутана и електроенергията.