Няма заплаха за доставките на природен газ за всички потребители в Полша, заяви заместник-министърът на климата и околната среда Анна Лукашевска-Тжечяковска. Тя добави, че всички потребители ще получат газ в съответствие с прогнозираното търсене. Заместник-министър Лукашевска-Тжечяковска направи изявление в края на октомври по време на заседание на парламентарната комисия по енергетика, климат и държавни активи, адресирайки въпроса за наличието на природен газ за домакинствата и икономиката.

„Полската система е много добре подготвена за зимния сезон“, увери заместник-министърът. Тя допълни, че благодарение на последователно провежданата политика за диверсификация на доставките на тази суровина „няма заплаха за осигуряване на природен газ за всички клиенти в страната, а прогнозираното търсене се покрива изцяло от наличните източници на доставка на тази суровина“.

Заместник-министърът информира, че активният капацитет на газовите хранилища е 3,2 милиарда кубически метра. Както обясни тя, в зависимост от деня, степента на тяхното  запълване варира между 98 и 100 процента. На този етап страната не потребява запаси от природен газ, които са предвидени за евентуално използване през зимния сезон.

Заместник-министърът напомни, че потреблението на газ през миналия зимен сезон 2021/22 възлиза на над 11,6 милиарда кубически метра. „Прогнозирайки потреблението на природен газ през зимния сезон 2022/23 г., като вземем предвид предварителните оценки за потреблението на природен газ през първото и второто тримесечие на 2022 г., това потребление ще бъде значително по-ниско поради неговата цена и употреба в промишлеността. Не виждаме риск прогнозираното търсенето да не може да бъде удовлетворено“ – каза заместник-министърът. В заключение тя увери, че „всички потребители ще получат доставки на природен газ в съответствие с прогнозираното търсене“.

 

Източник: https://biznes.interia.pl/