Служители на нашата компания формираха оценителната комисия в Националния преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране“ в Горна Оряховица, организиран от Овергаз съвместно с Министерство на образованието и науката, който се проведе за 14-ти път тази година. На финала на конкурса презентации на тема „Интелигентни (smart) технологии за отопление и охлаждане на центализирани и иднивидуални енергийни системи“ представиха ученици от гимназиите ПГЯЕ „Игор В. Курчатов“, гр. Козлодуй и ПГПТ „Атанас Ц. Буров“, гр. Русе.

Ето колегите, които бяха ангажирани с отговорната задача да оценяват проектите на учениците:

Председател:

Любляна Юсева – представител на „Овергаз Директ“ ЕООД

Членове:

Илиян Илиев – представител на „Ес Дий Проджект“ АД

Мартин Бояджиев – представител на „Овергаз Инк“ АД

Ето и класирането на финала на учениците:

I-во място – Ангел Николаев и Преслав Йорданов от ПГ по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“, гр. Русе;

II-ро място – Мария Иванова от ПГЯЕ „Игор Курчатов’’ гр. Козлодуй;

III-то място – Анна-Мария Иванова от ПГЯЕ „Игор Курчатов’’ гр. Козлодуй.

За поредна година нашата компания активно се ангажира и с Националния учебно-професионален конкурс за най-добър млад инсталатор, чийто финален кръг в края на април също се проведе в град Горна Оряховица с домакин – Професионалната гимназия по електротехника и електроника в града.

Вече ви информирахме за победителите в състезанието.

Важно e да отбележим и кои служители на Овергаз оцениха работата на учениците.

Ето и имената на членовете на комисията за 11 и 12 клас:

Петър Шопов – представител на „Овергаз Техника“ АД

Членове:

Доброслав Митев – представител на „Овергаз Директ“ ЕООД

Петър Тасков – представител на „Овергаз Мрежи“ АД

Йордан Горчев – представител на „Овергаз Мрежи“ АД

9 и 10 клас оценяваха колегите:

Тихомир Истатков, председатрл– представител на „Овергаз Мрежи“ АД

Бойко Пеев – представител на „Овергаз Мрежи“ АД

Красимир Шишманов – представител на „Овергаз Мрежи“ АД

Учебно-професионалният конкурс за най-добър млад инсталатор е ежегоден и цели да предостави възможност на учениците от направление „Електротехника и енергетика” в професионалните гимназии за демонстриране на придобити знания и умения за упражняване на професията инсталатор. Той мотивира учениците и техните учители за повишаване качеството на образователния процес в направление „Електротехника и енергетика” в училищата.