През 2016 г. битовите и стопански потребители на природен газ спестиха 234.5 млн. лева от разходите си за енергия. Икономията е изчислена чрез сравняване на разходите за производството на енергия при използване на алтернативни енергоносители и природен газ.

Стопанските потребители от обществено-административния и промишлен сектор, заменили мазут, газьол, въглища и електроенергия с природен газ, реализираха обща икономия в размер на 200.9 млн. лева.

%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0

Два са факторите, които оказват влияние върху тези икономии. Първо, високата ефективност на природния газ, в сравнение със заменените енергоизточници. И второ – цената. Стопанските потребители заплащат 0,062 лева/ kWh, което е между 2 и 4 пъти по-ниска цена от тази на газьола, пропан-бутана и електроенергията. Вижте актуалните цени на енергоизточниците за стопански потребители.

 

Възможността за осигуряване на ефективна енергия и намаляване на разходите чрез природен газ е отлична възможност за повишаване на конкурентостта на предлаганите от бизнеса стоки и услуги.

 

Възползвайте се и проверете колко може да спести Вашия бизнес с природен газ.