Море, планина, почивка – това са основните неща, които ни вълнуват през известния като най-отпускарски месец август. Докато температурите навън са все още високи е лесно да не мислим за зимата, но както всяка година тя неусетно ще дойде. А с нея и високите сметки за отопление.

Днес решихме да ви „загреем” отсега за очаквания размер на разходите за отопление, които ще плащате през предстоящия отоплителен сезон ако използвате електричество и какви са икономиите, които ще реализирате ако преминете към използването на природен газ.

Спестяванията на домакинствата за отоплителен сезон 2014-2015, заменили електрическа енергия с природен газ, са в размер на 30 млн. лева. Така всяко домакинство на газ е платило с близо 550 лв. по-малко, отколкото тези, използвали електроенергия. Важно е да се отбележи, че тук говорим за разходи за газ, които включват отопление, подгряване на водата, а в много случаи и готвене. Тези спестявания са реализирани при средна цена на природния газ 0.117 лв./ kwh и осреднена цена на тока 0.189 лв./ kwh.

Съгласно решението на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) от 1.8.2015 г. средната цена на електроенергията за битови потребители става 0,186 лв./ kwh или около 2% по-ниска цена, отколкото заплащаха досега потребителите. Актуалната към днешна дата цена на природния газ е 0.117 лв./ kwh. От октомври 2015 г. или приблизително началото на следващия отоплителен сезон се очаква цената на природния газ да падне с близо 10% до 0.095 лв./ kwh. Ако цената на електроенергията не се промени, ще започнем зимата на 2015 г. с цени на ел. енергията за битови потребители 0,186 лв./ kwh и природен газ 0.095 лв./ kwh.

El. energia_gaz_ceni

Разликата в цените на природния газ и електроенергията ще продължи да нараства в полза на синьото гориво. Това означава, че разходите на домакинствата, които използват електрическа енергия за отопление ще продължат да нарастват по принцип и спрямо газифицираните жилища. От графиката по-долу можете да видите какви са били спестяванията от замяната на електроенергия с природен газ на 4-членно семейство, обитаващо жилище от 80 кв.м. за миналия отоплителен сезон и какви са прогнозите за спестявания през предстоящия отоплителен сезон.

Spestiavania_domakinstva

Природният газ все повече се превръща в единствената логична алтернатива на електричеството по отношение на цена и комфорта, който осигурява. Разберете повече за възможностите за газификация на вашия дом.

 

* Цената на природния газ е осреднена за газоразпределителните дружества в страната, с включен КПД и ДДС, за отоплителен сезон 2014-2015. Цените на електрическата енергия са осреднени за отоплителен сезон 2014-2015, съотношение дневна:нощна 70:30.

** Цените на електрическата енергия са осреднени за отоплителен сезон 2014-2015, съотношение дневна:нощна 70:30.

*** Цените на електрическата енергия са осреднени за отоплителен сезон 2014-2015, съотношение дневна:нощна 70:30.