Скъпи колеги, представяме на вашето внимание анализа на средна сметка и консумация на природен газ в битовия сектор за месец декември 2019 година, изготвена от процес „Проучване на пазара“.

Средната консумация в битов сектор през декември тази година е намаляла с 23% в сравнение с отчетената през същия месец на 2018 г., което се дължи на по-високата средна температура. При средната месечна сметка също се отчита спад с 20% (41 лв). Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството намаляват съответно с 23% и 22%.

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

Консумацията при най-големия потребителски сегмент през декември тази година, спрямо миналата, намалява с 23% (438 кВтч). Съответно средната месечна сметка също бележи спад от 21% (35 лв). Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството намаляват с 23%. Средната температура през декември тази година е с 3ºC по-висока спрямо същия месец на 2018 г.

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

Сходни изменения се наблюдават и в следващия по големина сегмент. Средната консумация намалява с 23% (517 кВтч), а месечната сметка е с 21% (41 лв.) по-ниска в сравнение с миналата година. Средната норма на потребление на м² и на човек в домакинството намаляват съответно с по 23%.