Представяме ви анализа на средната сметка и консумация на природен газ в битовия сектор за месец октомври, изготвена от процес „Проучване на пазара“.

През октомври тази година средната консумация в битов сектор се е увеличила с 36% (128 КВтч) спрямо същия месец на 2019 г. Причината за това увеличение не е изменението в температурата, а извънредната обстановка в страната, в резултат на която много хора работят от вкъщи. Въпреки значителният ръст в потреблението, средната месечна сметка остава без съществена промяна, заради по-ниската цена на природния газ. Месечната норма на потребление на м² и на човек в домакинството през месец октомври са нараснали с 32% в сравнение с миналата година.

Жилища с отопляема площ от 70 м² до 90 м²

При най-големия потребителски сегмент – 70 м² до 90 м² – консумацията през октомври тази година спрямо миналата се е увеличила с 30% (87 КВтч), докато месечната сметка е намаляла с 5%. Средната норма на потребление на м² и месечната норма на потребление на човек в домакинството са нараснали съответно с 29% (1.1 КВтч) и 28% (30 КВтч).

Жилища с отопляема площ от 90 м² до 120 м²

В следващия по големина сегмент средната консумация е по-висока с 31% (101 КВтч) спрямо същия месец на 2019 г. Средната месечна сметка бележи спад от 4% поради по-ниската цена на природния газ. Месечната норма на потребление на м² и месечната норма на човек в домакинството са по-високи съответно с 30% и с 25%.