Отоплителен сезон 2017/2018 приключи, а с него и по-високите сметки за отопление. Какви бяха разходите на газифицираните домакинства за този период? Вижте средните сметки на газифицираните домакинства, част от лицензионната територия на Овергаз:

 

За разлика от предходния отоплителен сезон, средната температура бе по-висока с около 2 градуса. Въпреки това консумацията на газифицираните домакинства е по-ниска с 9%. Така осредненото общо количество потребен природен газ на домакинство е намаляло със 100 м3 – от 1126 на 1026 м3. Разходите на газифицираните домакинства, които обитават жилища с площ 70-90 кв.м. е 670 лева за целия отоплителен сезон. При по-големите домове с площ 90-120 кв.м. сумата е 770 лева. Месечните разходи за отопление и гореща вода на тези битови домакинства е съответно 95 лв. за 70-90 кв.м. жилища и 110 лв. за тези с площ до 120 кв.м.

Цената на природния газ продължава да бъде много по-ниска от тази на електроенергията. Разберете колко по-малко би ви струвало на година ако използвахте природен газ – с помощта на нашия енергиен калкулатор.

Освен трайно по-ниските разходи при използването на природен газ, за разлика от други енергоизточници, тази зима е поредната, в която газифицираните домакинства безпрепятствено използват енергията на синьото гориво за отопление и гореща вода.

 

Още ли не си на газ? Открий разликите още днес.