Още в края на месец август всички приятели на „Овергаз“ и членове на широката ни общност научиха за амбициозната дарителска кампания,Прочетете повече