Няма геоложка логика в едно и също море, в което се стичат две гранични реки – Дунав и Резовска, наПрочетете повече