Първото за България проучване, посветено на корпоративната социална отговорност у нас, потвърди пионерството на „Овергаз“ Волята на собствениците и примерътПрочетете повече