Първото за България проучване, посветено на корпоративната социална отговорност у нас, потвърди пионерството на „Овергаз“

Волята на собствениците и примерът на мениджърите имат водеща роля за прилагането на КСО в компаниите, следвани от служителите и потребителите, а Глобалният договор на ООН е най-разпознатият партньор в България за реализиране на обществено отговорни инициативи. Това показват изводите от проучване за състоянието на КСО, осъществено сред 300-те най-големи работодатели в Българияв края на 2018 г. от CSR Advice Box и Junction Bulgaria. Резултатите от проучването нареждат „Овергаз“ сред най-успешните социални инвеститори – компанията присъства с два добри примера:

· Овергаз като добър корпоративен гражданин

· КСО и устойчиво развитие на картата на стратегическите цели на Овергаз

Една компания, която не става добър корпоративен гражданин, а се ражда такъв.

Със създаването на „Овергаз“ преди почти 28 години, много преди КСО концепцията да бъде припозната у нас, мениджмънтът възприема философията за подобряване живота на хората чрез бизнеса. Оттогава насам „Овергаз“ демонстрира своите убеждения и ги интегрира в стратегия за цялостно полезно присъствие в обществото. В основата на т.нар. карта на стратегическите цели са заложени принципите на взаимодействие с външната среда, както и с вътрешните общности – служителите. За да се реализират идеите в тези две перспективи съществуват редица инициативи, свързани с грижата за околната среда, спазването на човешките права и свободи, както и с благоденствието на работещите. Според проучването, компаниите, които имат изграден устойчив модел на поведение, са и сред най-големите в България. Случаят „Овергаз“ е показателен по отношение на положителната корпоративната репутация – тя е резултат от принципите, изповядвани от висшия мениджмънт и служителите.

„Инвестиции в човешкия капитал“ – словосъчетание, което се нуждаe преди всичко от български превод

За мнозина КСО е неразпознаваема или неясна абревиатура, която по-често влиза в полезрението на ПР експертите. Много са концепциите, с които може да се обясни и представи, но трудно се разбира, ако дейността не е облечена в реални проекти. Когато се говори за инвестиции в човешкия капитал като аспект на КСО, се визират средствата, отделени за образование и усъвършенстване на уменията не само на влелите се в компанията кадри, но и на потенциалните такива. Примерът на „Овергаз“ е обозрим, заради прозрачната и ясна стратегия с конкретни инициативи. Тяхната инвестиция, посочена в доклада State of CSR in Bulgaria, е дългогодишната Лятна стажантска академия, предоставяща платформа за обучение, менторство и кариерно консултиране на младите хора. Наравно с нея, компанията осигурява допълнителна здравна грижа и благоприятни работни условия на разположение на служителите в цялата страна.

Макар все още да се съществуват редица трудности пред реализирането на КСО политики у нас, пилотното проучване доказа, че приравняването на всички български бизнес практики до „деструктивни“ е невярно. През последната годината се отчита интерес към утвърждаване на устойчиви модели за реализиране. „Овергаз“ легитимира ползата от тези модели от дистанцията на времето, в което оперира на българския пазар. Включването на добрите практики на „Овергаз“ в англоезичното издание State of CSR in Bulgaria извежда компанията на международната сцена и примера ни е достъпен и за чуждестранните публики.