Какво е да бъдеш инженер в газовия сектор? Може ли техническата професия да бъде първи кариерен избор и какво биПрочетете повече